Laporan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

LHKPN adalah instrumen akuntabilitas bagi PN (Pejabat Negara)/WL (Wajib Lapor) dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

NO NAMA JABATAN LHKPN
1 KADARWOKO, SH., M.Hum. KETUA file
2 RADEN ARI MULADI, SH. WAKIL KETUA file
3 RATIH WIDAYANTI, SH. HAKIM file
4 WIWIN SULISTYA, SH. HAKIM file
5 MAS HARDI POLO, SH. HAKIM file
6 RIBKA NOVITA BONTONG, SH. HAKIM file
7 WINARNO, SH. PANITERA file
8 SAYEKTI SRI HARWANTI SEKRETARIS file
9 TJAHYA ADI, SH. PANITERA MUDA PERDATA file
10 RUSTADI, SH. PANITERA MUDA PIDANA file
11 TURASIH, SH. PANITERA MUDA HUKUM file
12 DWI TJAHYANINGTYAS, SH. PANITERA PENGGANTI file
13 SITI AMDIYAH, SH. PANITERA PENGGANTI file
14 SUSIANA PANITERA PENGGANTI file
15 SITI UMAMAH, SH.I. PANITERA PENGGANTI file
16 DIAN JATI WIWOHO, SH. PANITERA PENGGANTI file
17 AGUS YULIANTO, SE. BENDAHARA file

 

Copyright ©2015 | Pengadilan Negeri Pemalang | Templates by Mahkamah Agung